skład smaru

Smar z czego się składa / Co jest w smarze

BINGO .

Co składa się na smar

Nie wszystkie smary są takie same, podobnie jak nie wszystkie zastosowania wymagające smaru są takie same. Na przykład, jeden smar jest przeznaczony do pracy w bardzo gorących środowiskach, takich jak huty stali i musi być stabilny mechanicznie, podczas gdy inny smar jest przeznaczony do pracy w temperaturach poniżej zera w urządzeniach chłodniczych. Zmiana smaru niezgodnie z jego przeznaczeniem może prowadzić do awarii.

Smary różnią się kolorem, lepkością, pompowalnością i wydajnością.

Co znajduje się w moim smarze?

Co wchodzi w skład smaru?

dodatki do smarów


Lista składników smaru

Środki smarne zazwyczaj składają się z trzech głównych składników:

  • Olej bazowy
  • Zagęszczacz
  • Dodatki
Każdy z tych składników wpływa na zachowanie środka smarnego po jego zastosowaniu. W tym artykule przeanalizujemy każdy z tych składników, aby lepiej zrozumieć ich skład i znaczenie.


Olej bazowy smarów

Olej bazowy (baza) jest największym składnikiem środka smarnego. Dwie główne właściwości oleju bazowego wpływają na zachowanie środka smarnego.

Oleje naftenowe mają doskonałą rozpuszczalność w zagęszczaczach mydlanych. Bardziej rafinowane białe mineralne oleje bazowe zazwyczaj zapewniają lepszą stabilność oksydacyjną i pomagają uzyskać rejestrację NSF H1.

Syntetyczne oleje bazowe, najczęściej polialfaolefiny (PAO), poprawiają stabilność termiczną i działanie w niskich temperaturach.

Inne rodzaje olejów bazowych w środkach smarnych obejmują biodegradowalne estry, które mogą być stosowane w przyjaznych dla środowiska środkach smarnych.

Drugą ważną właściwością olejów bazowych jest lepkość.

Oleje bazowe o niskiej lepkości łatwo płyną i nadają się do zastosowań wymagających dużych prędkości. Niska lepkość jest również ważna w zastosowaniach niskotemperaturowych, gdzie zapewnia wystarczające i odpowiednie smarowanie, mimo że lepkość wzrasta w niskich temperaturach z powodu spowolnienia ruchu molekularnego płynu.

Z drugiej strony, oleje bazowe o wysokiej lepkości są zwykle używane w wolnoobrotowych, ciężkich i wysokotemperaturowych zastosowaniach. W takich przypadkach wystarczająca grubość filmu olejowego na powierzchniach metalowych jest ważna dla skutecznego smarowania.

Zagęszczacze smarów

Zagęszczacze w smarach kontrolują lepkość smaru. Im wyższe stężenie zagęszczacza, tym wyższa konsystencja (klasyfikacja NLGI) smaru.

Smar o wyższym stężeniu zagęszczacza i wyższej klasyfikacji NLGI jest zwykle lepiej przystosowany do pracy w wysokich temperaturach i powoduje mniejszą separację oleju.

Rzadszy smar o niższej klasyfikacji NLGI ma lepszą pompowalność i lepiej nadaje się do pracy w niskich temperaturach.

Istnieje wiele rodzajów zagęszczaczy stosowanych w smarach.

Poniżej omówiono cztery najczęściej stosowane zagęszczacze i wyjaśniono ich właściwości wpływające na zachowanie smaru.

Stearynian litu i kompleksowe zagęszczacze litowe

Są najczęściej stosowanymi zagęszczaczami w smarach od ponad 60 lat. Te zagęszczacze mydlane zapewniają smarom doskonałą naturalną wodoodporność i pompowalność.

Kompozytowe zagęszczacze aluminiowe

Również zapewniają doskonałą odporność na wodę, lepszą przyczepność i lepkość. Zagęszczacze aluminiowe mogą być również certyfikowane jako smary NSF H1.

Zagęszczacze polimocznikowe

Powstają w wyniku reakcji izocyjanianów z aminami. Ponieważ zagęszczacz nie zawiera metali, smar ma doskonałą naturalną odporność na utlenianie. Zagęszczacze polimocznikowe mają bardzo mały rozmiar cząsteczek, co zmniejsza hałas podczas aplikacji.

Zagęszczacze na bazie sulfonianu wapnia

Mają bardzo duży rozmiar cząsteczek i kształt przypominający skorupę. Zagęszczacze na bazie sulfonianu wapnia charakteryzują się wyjątkową odpornością na ciepło, zużycie, naprężenia i korozję. Smary na bazie sulfonianu wapnia są również bardzo odporne na naprężenia mechaniczne i nie miękną/twardnieją z upływem czasu podczas aplikacji.


Dodatki smarów

Oprócz właściwości użytkowych zapewnianych przez olej bazowy i zagęszczacz, smar może być dalej modyfikowany dodatkami, aby spełnić wymagania konkretnego zastosowania.

  1. Dodatki obejmują przeciwutleniacze, które zwiększają odporność smaru na degradację.
  2. Inhibitory korozji zapewniają zwiększoną ochronę przed rdzą.
  3. Dodatki do smarów wysokociśnieniowych mogą mieć postać płynną lub stałą, aby zwiększyć nośność smaru.
  4. Dodatki odporne na zużycie zapewniają zwiększoną ochronę przed wżerami i zarysowaniami powierzchni metalowych, wydłużając okres eksploatacji.
  5. Barwniki i inne dodatki w postaci stałej mogą być stosowane w smarze w celu uzyskania dowolnego pożądanego koloru.
z czego składa się smar


Przykłady zastosowań smaru

W oparciu o powyższe rozważmy niektóre zastosowania i odpowiednie dla nich smary. W przykładzie podanym na początku, odpowiednim smarem do bardzo gorącej, wysoko obciążonej, wolnoobrotowej stalowni byłby rafinowany olej mineralny o wysokiej lepkości, który zapewniałby wystarczającą grubość powłoki w wysokich temperaturach i obciążeniach.

Docelowym zagęszczaczem byłby sulfonian wapnia, nie tylko ze względu na jego wysoką temperaturę i stabilność mechaniczną, ale także ze względu na jego nieodłączne właściwości zagęszczające i odporność na zużycie.

Innym przykładem zastosowania są łożyska do silników elektrycznych. Takie łożyska są zazwyczaj łożyskami kulkowymi o dużej prędkości z wieloma metalowymi punktami styku w łożysku. Odpowiednie smary mogą zawierać oleje bazowe o niskiej lepkości ze względu na dużą prędkość aplikacji. Odpowiednimi zagęszczaczami są polimoczniki ze względu na mały rozmiar zagęszczacza.

Zagęszczacze o małych rozmiarach cząsteczek nie pozostają w licznych obszarach styku łożyska kulkowego i mogą zmniejszyć hałas podczas pracy.Podsumowanie

Środki smarne mogą mieć różną charakterystykę działania w zależności od ich podstawowego składu.

Biorąc pod uwagę miliony zastosowań wymagających smarowania w dzisiejszym świecie, ważne jest, aby nie zakładać, że jeden lub dwa rodzaje smarów spełnią wszystkie potrzeby sprzętu.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę wiele aspektów potrzeb w zakresie smarowania i ich wpływ na odpowiedni środek smarny przy wyborze środka smarnego do następujących zastosowań

Poniżej strona pozwalająca dobrać smar po technologii oleju bazowego, zastosowaniu lub cechach szczególnych

https://sklepsmary.pl/collections/smarowanie

 

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published