Smary SKF

logo SKF smary

Słabe smarowanie odpowiada za ponad 36% przedwczesnych uszkodzeń łożysk
Smary SKF zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem wydajności w rzeczywistych zastosowaniach.
Specjalistyczne testy środków smarnych i ciągłe badania w dziedzinie smarowania pozwalają SKF na właściwe smarowanie maszyn.

Smary SKF oferują główne zalety:

 • Zaprojektowany i przetestowany pod kątem działania w rzeczywistych warunkach
 • Globalna dostępność ze stałą jakością
 • Lepszy dobór środka smarnego z określonymi wynikami testów zawartymi w specyfikacjach środka smarnego
 • Ścisła kontrola jakości każdej partii produkcyjnej pomaga zapewnić niezawodne działanie

Produkty SKF dostępne na stronie Kategorii >>> SKF
Przejdź do środków smarnych

lgep2 smar skf

W ofercie znajdziesz:

Smary SKF do szerokiego zakresu zastosowań

 • LGMT 2 - Smar NLGI 2 ogólnego przeznaczenia dla przemysłu i motoryzacji
 • LGMT 3 - Smar NLGI 3 ogólnego przeznaczenia dla przemysłu i motoryzacji
 • LGEP 2 - Smar łożyskowy do wysokich obciążeń i ekstremalnych nacisków
 • LGWA 2 - Smar o wysokim obciążeniu, ekstremalnym ciśnieniu, w szerokim zakresie temperatur
 • LGGB 2 - Smar biodegradowalny

 

Smary SKF do niskiej temperatury

 • LGLT 2 - Smar niskotemperaturowy, ekstremalnie szybkoobrotowy
 • LGWM 1 - Smar niskotemperaturowy do wysokich ciśnień
 • LGEP 1 - Smar do wysokich ciśnień
 • LGWM 2 - Smar do wysokich obciążeń, szerokotemperaturowy

 

Smary SKF do wysokich obciążeń

 • LGEM 2 - Smar o wysokiej lepkości ze stałymi środkami smarnymi
 • LGEV 2 - Smar o bardzo wysokiej lepkości ze smarami stałymi
 • LGHB 2 - Smar o wysokim obciążeniu, wysokiej temperaturze i wysokiej lepkości
 • LGHC 2 - Smar do wysokich obciążeń, wodoodporny, odporny na wysokie temperatury

 

Smary SKF do wysokiej temperatury

 • LGHP 2 - Wysokowydajny smar wysokotemperaturowy
 • LGHQ 2 - Smar do łożysk silnika elektrycznego
 • LŻET 2 - Smar do ekstremalnych temperatur, do ekstremalnych warunków

 

Produkty SKF klasy spożywczej z atestem

 • LGFP 2 - Smar spożywczy ogólnego przeznaczenia
 • LGFG 2 - Smar spożywczy ogólnego przeznaczenia
 • LGFQ 2 - Smar spożywczy o wysokim obciążeniu
 • LGED 2 - Smar spożywczy o wysokiej temperaturze i trudnych warunkach środowiskowych
 • LFFM 100 - Olej łańcuchowy ogólnego zastosowania do żywności
 • LFFT 220 - Wysokotemperaturowy olej łańcuchowy klasy spożywczej
 • LDTS 1 - Smar do suchej warstwy spożywczej

 

Smary SKF do zastosowań specjalnych

 • LMCG 1 - Smar do siatki i sprzęgła przekładni
 • LGTE 2 - Smar biodegradowalny do zastosowań z całkowitymi stratami
 • LGLS 0 - Smar do układów smarowania w szerokim zakresie temperatur
 • LGLS 2 - Smar do układów smarowania o wysokiej lepkości

 

Oleje SKF

 • LHMT 68 - Olej do łańcuchów średniotemperaturowych
 • LHHT 250 - Olej do łańcuchów wysokotemperaturowych
 • LUB 200 - Biodegradowalny olej smarowy do obróbki metali